P.H.U. JAN-POŻ

P.H.U. JAN-POŻ
P.H.U. JAN-POŻ JAROSŁAW POTASZNIK


Firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie ochrony ppoż. Wykonujemy usługi w formie stałej współpracy, jak również pojedynczych zleceń.

Wszystkie czynności wykonywane są przez osoby z uprawnieniami. 

Chcąc zapewnić wygodę naszym klientom, nasza firma prowadzi dokumentację i dba o terminowe dokonywanie przeglądów sprzętu przeciwpożarowego.

Oferujemy niskie i konkurencyjne ceny - dzięki zaopatrywaniu się bezpośrednio u producentów.

Posiadamy niezbędne uprawnienia do świadczenia usług z zakresu:

- PRZEGLĄD GAŚNIC I HYDRANTÓW
- KONSERWACJA GAŚNIC (wszystkie typy)
- NAPRAWA GAŚNIC
- KONSERWACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH,
- POMIARU CIŚNIENIA SIECI HYDRANTOWYCH
- BADANIE CIŚNIENIOWE WĘŻY HYDRANTOWYCH
- SPRZEDAŻ GAŚNIC, ZNAKÓW BHP I OCHRONY
- MONTAŻ ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH I GAŚNIC
- SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
- PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO ODBIORU PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE P.POŻ (PROMAT)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ WIELKOPOLSKI

Zapraszamy do Współpracy

OFERTA

 • Naprawy i konserwacja sprzętu ppoż (wszystkie typy gaśnic zgodne z normą PN-EN3)
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizację
 • Naprawy i konserwacja gaśnic samochodowych
 • Legalizacja gaśnic, sprzętu ppoż
 • Wyposażanie obiektów w sprzęt ppoż
 • Montaż znaków ewakuacyjnych bhp i ppoż (zgodnie z PN)
 • Sprzedaż gaśnic, sprzętu ppoż
 • Sprzedaż węży pożarniczych i hydrantowych każdego typu
 • Sprzedaż armatury pożarniczej
 • Utylizacja niesprawnego, zużytego, wycofanego z obrotu sprzętu ppoż
 • Przegląd, konserwacja, serwis hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i węży ciśnieniowych
 • Pomiar ciśnienia hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych (nadziemnych)
 • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wraz z suszeniem
 • Wystawiamy protokoły za przeglądy sprzętu p.poż